Národní památkový ústav (Ústí nad Labem) – konkurz (vedoucí oddělení)

Publikováno 4. 4. 2019

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici pozici koordinační, projektový a programový pracovník (vedoucí oddělení).

Základní obsah práce

Řídí oddělení ekonomiky a provozu, koordinuje ekonomickou, personální, provozní a majetkovou správu organizace, sestavuje rozpočty ÚOP, projednává rozpočty s jednotlivými rozpočtovými místy, kontroluje hospodaření dle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění analýz čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů, odpovídá za hospodárnost vynakládání přidělených prostředků. Spolupracuje s vnějšími a vnitřními kontrolními orgány na úseku ekonomické a personální agendy, zpracovává základní personální podklady, vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců dle stanovených vzorů a postupů vnitřní směrnicí, zpracovává podklady pro mzdovou účetní pro výplatu mezd (výkazy docházek, srážky z platů, cestovní náhrady), zpracovává  podklady pro účetnictví. Je pověřeným zaměstnancem pro oblast ochrany osobních údajů na pracovišti, koordinuje tuto činnost v rámci plnění vnitřních příkazů a směrnic. Je oprávněnou osobou provádět úkony v elektronických nástrojích v rámci zadávání veřejných zakázek.

Základní požadavky

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • minimální praxe 4 roky v obdobné profesi
 • základní znalost zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, č. 262/2006 Sb. zákoníku práce
 • znalost práce s počítačem (Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Excel, Word)
 • komunikační, organizační a koordinační schopnosti
 • iniciativa, komunikativnost
 • pečlivost, pracovitost, samostatnost  se smyslem pro týmovou práci
 • zájem o další vzdělávání
 • trestní bezúhonnost

Výhodou

 • znalost zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky, zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
 • personální programy, např. Vema
 • účetní programy, např. WAM S/3
 • řidičský průkaz B
 • praxe na vedoucí pozici

Nabízíme:

 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování
 • dobrý pracovní kolektiv a příjemné pracovní prostředí
 • dovolená 25 dnů
 • volné vstupy na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu a v rámci resortu Ministerstva kultury v celé ČR
 • služební telefon a výhodné tarify pro rodinné příslušníky

Místo práce, pracovní úvazek, plat a nástup do zaměstnání:

 • Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15
 • plný pracovní úvazek
 • platové hodnocení: 12. platová třída, stupeň dle praxe v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
 • nástup do zaměstnání 1. 6. 2019

Uchazeči zašlou:

 • písemnou přihlášku do výběrového řízení formou motivačního dopisu
 • strukturovaný profesní životopis
 • výpis z rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s přílohami doručit, nebo osobně podat, v zalepené obálce do 23. 4. 2019 do 12.00, případně zaslat elektronicky na adresu . Doručovací adresa: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno.

Na obálku vyznačit heslo Výběrové řízení – koordinační pracovník. Případné bližší informace si lze vyžádat na adrese . Přihlášky uchazečů, které nevyhoví požadavkům, budou vyřazovány. Součástí výběrového řízení je u vybraných uchazečů ústní pohovor.