Uzávěrka 2. 9.

Národní památkový ústav (Ústí nad Labem) – konkurz (referent/ka majetkové správy)

Publikováno 18. 8. 2022

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici referenta/ky majetkové správy.

Základní obsah práce

Komplexní zajišťování majetkové správy: inventarizace, správa, evidence a likvidace majetku, ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku. Příprava nájemních smluv, spolupráce na vyúčtování. Zajištění uplatňování škod za pojistné události. Zajišťování předepsaných revizí v rámci správy budov. Zajišťuje provoz, opravu a údržbu budov ve spolupráci s domovníkem. Provádí kontrolu správnosti faktur souvisejících s agendou evidence majetku. Provádí kontrolu cestovních příkazů a docházek zaměstnanců pracoviště. Zajišťuje pokladní služby pracoviště.

Podrobnosti