Uzávěrka 19. 10.

Národní památkový ústav (Telč) – konkurz (V+V pracovník/ce)

Publikováno 15. 10. 2018

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici výzkumný a vývojový pracovník/cek projektu NAKI II „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“; jedná se o zástup za mateřskou dovolenou.

Pracovní náplň:
– samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů při realizaci projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši
– provádění systematického výzkumu movitého vybavení jezuitských kostelů a mobiliáře koleje
– studium archivních pramenů
– spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů v rámci interního projektového týmu
– vkládání informací na webové stránky
– příprava podkladů pro závěrečný katalog výstavy
– spolupráce při výběru exponátů a jejich příprava pro závěrečnou výstavu
– příprava podkladů pro závěrečné a etapové zprávy
– evidence fotografické dokumentace
– působnost v Kraji Vysočina, pracovní cesty v rozsahu celé ČR

Požadujeme:
– vysokoškolské vzdělání humanitního směru, nejlépe v oboru dějiny umění
– dobrou znalost práce s PC
– řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
– trestní a morální bezúhonnost
– flexibilitu a samostatnost
– pečlivost a spolehlivost
– výborné komunikační schopnosti a profesionální vystupování

Uvítáme uchazeče – absolventy magisterských a doktorských studijních programů.

Výhodou:
– vědecká a publikační činnost v oboru
– zkušenost s archivními rešeršemi
– praxe v oboru památkové péče
– zkušenost s ediční činností, s organizováním výstav či vzděláváním v kulturních institucích

Nabízíme:
– stabilitu státní příspěvkové organizace
– platové podmínky dle zákona 262/2006 Sb., v platném znění (PT/ 12)
– plný úvazek
– pružnou pracovní dobu
– pět týdnů dovolené
– příspěvek na stravování
– zajímavou a různorodou práci v týmu odborníků
– přátelské prostředí mladého kolektivu

Předpokládaný termín nástupu: leden 2019

Doba sjednávaného pracovního úvazku: zástup za MD/RD nejdéle však do 31. 12. 2020.
Místo výkonu práce: Hradecká 6, 588 56 Telč

Dále uchazeč předloží:
– strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech
– motivační dopis
– seznam publikační, přednáškové aj. vědecké či badatelské činnosti
– výpis z evidence rejstříku trestů ne starší třech měsíců (před podpisem smlouvy)
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (před podpisem smlouvy)

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem vč. kopie dokladu prokazující nejvyšší dosažené vzdělání zasílejte nejpozději do 19. 10. 2018 na adresu:

Národní památkový ústav,
Územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč, nebo na E

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – výzkumný a vývojový pracovník“.

Výběrové řízení je dvoukolové. Do druhého kola – k ústnímu pohovoru – postoupí ti uchazeči, kteří na základě předložených dokladů splňují stanovené požadavky. Výsledky výběrového řízení budou uchazečům oznámeny e-mailem.

NPÚ si vyhrazuje možnost nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení bez odůvodnění zrušit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že NPÚ bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.