Uzávěrka 26. 4.

Národní památkový ústav (Telč) – konkurz (památkář/ka)

Publikováno 9. 4. 2019

Jedná se o pozici památkáře/ky – vedoucí/ho Odboru péče o památkový fond.

Pracovní náplň:
 řízení odborné úrovně činnosti zaměstnanců Oddělení památkové péče vč. jejich metodického vedení
 tvorba celostátních koncepcí subsystémů památkové péče (ochrana, uchovávání nebo zprostředkování kulturních hodnot)
 komplexní vyhodnocování výsledků základních průzkumů památkového fondu  a zpracování komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví
 komunikace s ostatními odděleními, organizacemi, odborná pomoc vlastníkům a s tím spojená i konzultační činnost
 dohled nad hospodařením oddělení památkové péče
 působnost v Kraji Vysočina, pracovní cesty v rozsahu celé ČR
 monitoring statků UNESCO

Požadujeme:
 ukončené VŠ vzdělání se zaměřením: historické vědy, dějiny umění nebo architektura
 výborná znalost českého jazyka, komunikační schopnosti, asertivní jednání a vystupování
 znalost systému státní správy ČR a oboru památkové péče
 praxe s vedením kolektivu, praxe minimálně tři roky
 výborná znalost práce s PC (MS Office, Word, Excel, PowerPoint atd.)
 trestní a morální bezúhonnost
 tvůrčí, koncepční, komunikační a organizační schopnosti
 proaktivní a samostatné jednání, snaha o odborný rozvoj
 flexibilitu a samostatnost
 pečlivost a důslednost
 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 znalost AJ alespoň B2

Výhodou: znalost práce v oboru kulturních památek a jejich obnov

Místo výkonu práce: Hradecká 6, Telč. Předpokládaný termín nástupu: červen 2019.

Nabízíme:
 stabilitu státní příspěvkové organizace
 platové podmínky dle zákona 262/2006 Sb., v platném znění (maximálně 13. tř.)
 plný úvazek
 pružnou pracovní dobu
 příspěvek na stravování
 výhodný tarif pro mobilní volání
 dovolenou odpovídající délce pracovního poměru, max. pět týdnů v kalendářním roce
 práci v atraktivním prostředí kulturních památek
 volné vstupy na hrady zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Zájemci o místo doručí:
 motivační dopis s vyjádřením mj. i vlastní představy o práci
 strukturovaný profesní životopis vč. podrobného přehledu realizované praxe
 seznam publikační, přednáškové a jiné vědecké činnosti
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší tří měsíců
 zájemce o volnou pozici dává souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví

Zájemce bere na vědomí, že v případě postoupení do užšího kola předá kontakty na osoby, které mohou poskytnout reference.

Podklady k výběrovému řízení požadujeme zaslat doporučeně poštou nebo předat osobně na podatelně pracoviště do 26. 4. 2019 do 9 hodin na adresu:

Národní památkový ústav,
Územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

Na obálku vyznačte: „Výběrové řízení – památkář/ka – vedoucí Odboru péče o památkový fond – Neotvírat“.

Na základě předložených podkladů proběhne užší výběrové řízení pro zvané uchazeče ve dnech
od 6. do 10. 5. 2019 spojené s ústním pohovorem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízené bez uvedení důvodu.

Kontaktní osoba: Jana Musilová, T 567 213 116 a M 778 523 980, E