Uzávěrka 12. 8.

Národní památkový ústav (Telč) – konkurz (památkář/ka)

Publikováno 21. 7. 2022

Ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, vyhlašuje výběrové řízení na pozici památkářa/památkářky – garanta/garantky území.

Předpokládaný nástup: září 2022

Doba sjednávaného pracovního úvazku: doba určitá (zástup za mateřskou dovolenou)

Místo výkonu práce: NPÚ, ÚOP v Telči, Hradecká 6, Telč

Pracovní náplň:

  • zpracování písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost projektantům, vlastníkům kulturních památek a správním orgánům státní památkové péče
  • konzultační a vyjadřovací činnost NPÚ v oboru péče o památkově chráněné objekty a plošně chráněné území
  • spolupráce se specialisty a s garanty památkové péče pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území
  • tvorba operativní dokumentace památkového fondu v Kraji Vysočina
  • evidence a dokumentace nemovitých památek v regionu
  • příprava podkladů na prohlašování objektů za kulturní památku
  • další související činnosti, včetně průzkumu příslušného památkového fondu a jeho prezentace

Podrobnosti