Uzávěrka 21. 2.

Národní památkový ústav (Telč) – konkurz (památkář/ka)

Publikováno 14. 1. 2020

Výběrové řízení na obsazení pozice památkáře/ky – garanta/ky území.

Předpokládaný nástup: březen 2020

Doba sjednávaného pracovního úvazku: zástup za rodičovskou dovolenou

Místo výkonu práce: NPÚ, ÚOP v Telči, Hradecká 6, Telč

Hledáme:

• zodpovědného a samostatného kolegu či kolegyni s organizačními a komunikačními schopnostmi v systému státní správy ČR a oboru památkové péče

• VŠ vzdělání se zaměřením: historické, uměnovědné vědy, dějiny umění a jiné kulturní historické vědy, vhodně architektura a stavebnictví

• výborná znalost českého jazyka (zejména v písemném projevu)

• schopnost práce se stavební dokumentací

• uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Word, Excel, PowerPoint., atd.)

• aktivního řidiče (sk. B.)

• trestní a morální bezúhonnost

• pečlivost a důslednost

Nabízíme:

• zajímavou a naplňující práci ve stabilní, celorepublikově fungující příspěvkové organizaci Ministerstva kultury ČR

• profesní rozvoj v souladu s osobními i podnikovými potřebami, účast na odborných konferencích a vzdělávacích projektech

• platové podmínky dle zákona 262/2006 Sb., v platném znění (maximálně 12. platová třída)

• plný úvazek

• pružnou pracovní dobu

• příspěvek na stravování

• výhodný tarif pro mobilní volání

• dovolenou odpovídající délce pracovního poměru, max. pět týdnů v kalendářním roce

• volné vstupy na hrady zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Výhodou:

• znalost Památkového zákona a agendy státní památkové péče

• aktivní přístup k používání PC a ochota rozvíjet své zkušenosti na poli elektronických databází a archivačních systémů

• publikační činnost v oboru

Pracovní náplň památkáře/ky:

• zpracování písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost projektantům, vlastníkům kulturních památek a správním orgánům státní památkové péče

• konzultační a vyjadřovací činnost NPÚ v oboru péče o  památkově chráněné objekty a plošně chráněné území.

• spolupráce se specialisty a s garanty památkové péče pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území

• tvorba operativní dokumentace památkového fondu v Kraji Vysočina

• evidence a dokumentace nemovitých památek v regionu

• příprava podkladů na prohlašování objektů za kulturní památku

• další související činnosti, včetně průzkumu příslušného památkového fondu a jeho prezentace

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici na uvedenou adresu zašlete:

• motivační dopis s vyjádřením m. j. i vlastní představy o práci

• strukturovaný profesní životopis vč. podrobného přehledu realizované praxe

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Požadované podklady zašlete v zalepené obálce do pátku 21. 2. 2020 do 10 hodin; na obálku uveďte: „Výběrové řízení – památkář/ka – garant území – Neotvírat“.

Adresa pro doručení přihlášek do výběrového řízení:

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

Na základě předložených podkladů proběhne užší výběrové řízení pro zvané uchazeče ve dnech od 26. 2. do 3. 3. 2020 spojené s ústním pohovorem. O účasti na osobním pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízené bez uvedení důvodu.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.