Uzávěrka 20. 11.

Národní památkový ústav (Telč) – konkurz (památkář/ka)

Publikováno 6. 11. 2019

Jedná se o místo památkáře/ky – garanta/ky území.

Náplň práce:
• tvorba operativní dokumentace památkového fondu v Kraji Vysočina
• evidence a dokumentace nemovitých památek v regionu
• příprava podkladů na prohlašování objektů za kulturní památku
• konzultační a vyjadřovací činnost NPÚ v oboru péče o stavby lidové architektury, památkově chráněných objektů a plošně chráněných území – zpracování písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost projektantům, vlastníkům kulturních památek a správním orgánům státní památkové péče
• spolupráce se specialisty a s garanty památkové péče pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území
• další související činnosti, včetně průzkumu příslušného památkového fondu a jeho prezentace

Požadujeme:
• ukončené VŠ vzdělání se zaměřením: historické vědy, dějiny umění nebo architektura a stavebnictví
• výborná znalost českého jazyka
• komunikační schopnosti
• znalost systému státní správy ČR a oboru památkové péče
• schopnost práce se stavební dokumentací
• uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Word, Excel, PowerPoint atd.)
• řidičský průkaz skupiny B, řízení osobního vozu je nezbytné pro výkon profese
• trestní a morální bezúhonnost
• flexibilitu a samostatnost
• pečlivost a důslednost

Výhodou:
• znalost práce v oboru kulturních památek a jejich obnov
• Místo výkonu práce: Žďár nad Sázavou.

Předpokládaný termín nástupu: prosinec 2019

Nabízíme:
• stabilitu státní příspěvkové organizace
• platové podmínky dle zákona 262/2006 Sb., v platném znění (maximálně 12. tř.)
• plný úvazek
• pružnou pracovní dobu
• příspěvek na stravování
• výhodný tarif pro mobilní volání
• dovolenou odpovídající délce pracovního poměru, max. pět týdnů v kalendářním roce
• volné vstupy na hrady zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Zájemci o místo doručí:

• motivační dopis s vyjádřením m. j. i vlastní představy o práci
• strukturovaný profesní životopis vč. podrobného přehledu realizované praxe
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• zájemce o volnou pozici spolu se žádostí zašle písemný souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví

Podklady k výběrovému řízení požadujeme zaslat doporučeně poštou nebo předat osobně na podatelně pracoviště do 20. 11. 2019 do 10 hodin na adresu:

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

Na obálku vyznačte: „Výběrové řízení – památkář/ka – garant/ka území – Neotvírat“.

Na základě předložených podkladů proběhne užší výběrové řízení pro zvané uchazeče ve dnech od 25. a 26. 11. 2019 spojené s ústním pohovorem. O účasti na osobním pohovoru budou uchazeči informováni
e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízení bez uvedení důvodu.

Kontaktní osoba: Jan Klimeš, T 567 213 116 a 778 700 094

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.