Uzávěrka 1. 10.

Národní památkový ústav (Telč) – konkurz (památkář – garant území)

Publikováno 15. 9. 2021

Předpokládaný nástup: prosinec 2021. Doba sjednávaného pracovního úvazku: doba určitá (zástup za mateřskou dovolenou). Místo výkonu práce: NPÚ, ÚOP v Telči, Hradecká 6, Telč.

Pracovní náplň:

• zpracování písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost projektantům, vlastníkům kulturních památek a správním orgánům státní památkové péče

• konzultační a vyjadřovací činnost NPÚ v oboru péče o památkově chráněné objekty a plošně chráněné území

• spolupráce se specialisty a s garanty památkové péče pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území

• tvorba operativní dokumentace památkového fondu v Kraji Vysočina

• evidence a dokumentace nemovitých památek v regionu

• příprava podkladů na prohlašování objektů za kulturní památku

• další související činnosti, včetně průzkumu příslušného památkového fondu a jeho prezentace

Požadujeme:

• zodpovědného a samostatného kolegu či kolegyni s organizačními a komunikačními schopnostmi v systému státní správy ČR a oboru památkové péče

• vysokoškolské vzdělání v některém z oborů: historické, uměnovědné vědy, dějiny umění a jiné kulturní historické vědy, architektura a stavebnictví

• výbornou znalost českého jazyka v mluveném i písemném projevu

• systematický přístup k práci, pečlivost, samostatnost a trpělivost

• dobré komunikační dovednosti

• uživatelskou znalost práce s PC

• řidičský průkaz skupiny B

• trestní a morální bezúhonnost

Výhodou:

• znalost Památkového zákona a agendy státní památkové péče

• aktivní přístup k používání PC a ochota rozvíjet své zkušenosti na poli elektronických databází a archivačních systémů

• publikační činnost v oboru

Nabízíme:

• zajímavou a pestrou práci v příjemném prostředí a v přátelském pracovním kolektivu

• zázemí stabilní a důvěryhodné instituce, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR

• možnost osobního rozvoje, odborného růstu a účasti na projektu interního vzdělávání

• podmínky pro vlastní publikační činnost a zapojení do vědeckovýzkumných činností

• platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění (maximálně 12. platová třída)

• práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou

• příspěvek na stravování

• služební telefon, zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance a rodinné příslušníky

• dovolenou odpovídající délce pracovního poměru

• volné vstupy pro zaměstnance i rodinné příslušníky na památkové objekty ve správě NPÚ v celé České republice

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete na uvedenou adresu:

• strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail)

• motivační dopis (max. 1 normostrana)

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii (scan)

Požadované podklady zašlete nejpozději do pátku 1. 10. 2021 do 10 hodin buď na e-mail , nebo v zalepené obálce se zřetelným označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení, památkář/ka“ na adresu: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč.

Na základě předložených podkladů proběhne ve dnech od 4. 10. do 15. 10. 2021 užší výběrové řízení pro zvané uchazeče spojené s ústním pohovorem. O účasti na osobním pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízení bez uvedení důvodu.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.