Národní památkový ústav (Praha) – konkurz (Sekce projektového řízení)

Publikováno 8. 9. 2022

V současné době hledáme kandidátku nebo kandidáta pro generální ředitelství na pozici referenta/ky Investičního oddělení v Sekci projektového řízení.

Co bude náplní práce

  • spolupráce při přípravě a následné realizaci investičních akcí NPÚ, jejich koordinace
  • kontrola věcného a finančního plnění investičních akcí
  • administrace žádostí o dotaci z dotačních programů Ministerstva kultury
  • vypracovávání podkladů, přehledů a hlášení ve vztahu ke zřizovateli (MK ČR)
  • monitoring průběhu realizace akcí včetně administrace změn
  • kontrola podkladů pro výkazy skutečného čerpání dotací a pro závěrečné vyhodnocení akcí

Podrobnosti