Uzávěrka 7. 9.

Národní památkový ústav (Praha) – konkurz (Oddělení památek s mezinárodním statusem)

Publikováno 2. 8. 2022

V současné době hledáme kandidáta/ku pro generální ředitelství na pozici pracovníka/ce památkové péče v Oddělení památek s mezinárodním statusem.

Náplň práce:

  • samostatná odborná práce v oblasti monitoringu lokalit zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO v ČR a koordinace přípravy zasedání porad pracovníků s touto náplní v územních pracovištích NPÚ
  • spolupráce na písemnostech k národním i mezinárodním monitorovacím zprávám o památkách zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO
  • spolupráce na přípravě informací o kulturním dědictví vybraném k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO
  • průběžné vyhodnocování dokumentů Centra světového dědictví a Výboru světového dědictví UNESCO z hlediska jejich aplikace na národní úrovni
  • přeshraniční komunikace a spolupráce v oboru světového kulturního dědictví
  • poradenství ve věci přípravy plánů péče o památky s mezinárodním statusem
  • spolupráce s ministerstvem kultury a dalšími domácími subjekty zapojenými do péče o památky s mezinárodním statusem
  • komunikace v rámci NPÚ v daných tématech a příprava informací pro MK
  • spolupráce na účelových projektech týkajících se památek s mezinárodním statusem

Podrobnosti