Uzávěrka 16. 2.

Národní památkový ústav (Praha) – konkurz (oddělení knihovny)

Publikováno 27. 1. 2022

Národní památkový ústav vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho oddělení knihovny.

Pracovní náplň:

  • Vedení a administrativní zajištění oddělení knihovny Generálního ředitelství NPÚ
  • Zajištění knihovnické práce a poskytování knihovnicko-informačních služeb v knihovně ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
  • Metodická a konzultační činnost v návaznosti na správu evidenčních systémů odborných knihoven NPÚ v koordinaci s metodickým pracovištěm Národní knihovny a interních komisí a spolupracujících úseků NPÚ
  • Podpora implementace katalogizačního systému pro správu odborných monografií a periodik v databázi Tritius NPÚ ve formátu MARC 21 a pravidel AACR2/RDA
  • Spolupráce při stanovení koncepčních a metodických dokumentů k rozvoji knihoven v NPÚ, knihovních a informačních zdrojů (Integrovaný informační systém památkové péče)
  • Provádění samostatné jmenné a věcné katalogizace a rekatalogizace specializovaného fondu dle standardů a stanovených metodik v automatizovaném knihovnickém systému v úzké spolupráci s jeho správcem
  • Zajištění stanovování rozvoje profilování a doplňování fondu knihoven NPÚ na celostátní úrovni se zaměřením na statutární činnost NPÚ (památková péče a příbuzné obory)
  • Sledování, vyhodnocování a praktické uplatňování poznatků z vývojových trendů informačních technologií a informační politiky

Podrobnosti