Uzávěrka 27. 2.

Národní památkový ústav (Praha) – konkurz (Odb. technické laboratoře)

Publikováno 3. 2. 2022

Národní památkový ústav vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Odboru technologické laboratoře na Generálním ředitelství NPÚ.

Pracovní náplň:

Samostatná odborná práce v oblasti:

  • řízení Odboru technologické laboratoře, včetně řízení lidských zdrojů
  • rozvoje laboratoře v návaznosti na potřeby NPÚ – včetně plánování a zajišťování hmotného vybavení
  • výkonu památkové technologie zejména v oblasti ochrany a obnovy hmotného kulturního dědictví, zejména ve správě NPÚ
  • provádění terénních a laboratorních průzkumů hmotného kulturního dědictví
  • navyšování kompetencí v návaznosti na celospolečenské výzvy v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví

Podrobnosti