Uzávěrka 15. 7.

Národní památkový ústav (Pardubice) – konkurz (provozář/ka)

Publikováno 9. 6. 2020

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, hledá provozáře/ku.

Náplň práce:

  • Provádí drobné provozní a údržbové práce související s chodem pracoviště (např. údržba travnatých ploch, úklid sněhu v zimních měsících, čištění a provoz kašny)
    a zajišťuje veškeré potřebné práce provozního charakteru a údržby, které jsou zabezpečovány dodavatelsky.
  • V oblasti autoprovozu provádí pravidelnou a sezonní údržbu vozového parku (např. kontrola technického stavu vozidel, sezonní výměny pneu, zajišťuje servisní prohlídky, STK a měření emisí, zajišťuje servisní opravy vozidel, mytí a úklid vozidel).
  • Vede dokumentaci o motorových vozidlech.
  • Odpovídá za provádění příslušných periodických revizí týkajících se provozu budov na pracovišti (tlakové nádoby, komíny, hromosvody, elektroinstalace a přenosná elektrická zařízení, hasicí přístroje a hydranty atd.).
  • Zabezpečuje obsluhu a regulaci plynových kotlů v areálu ÚOP.
  • Zajišťuje fyzickou likvidaci nepotřebného majetku.

Více zde.