Uzávěrka 16. 9.

Národní památkový ústav (Pardubice) – konkurz (památkář/ka – specialista/ka restaurování)

Publikováno 31. 8. 2022

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice památkáře/ky – specialisty/ky restaurování pro území Pardubického kraje na úvazek v rozsahu 1,0.

Pracovní náplň:

 • agenda restaurování nemovitých kulturních památek a agenda dalších objektů v památkovém zájmu v rozsahu konzultační a vyjadřovací činnosti NPÚ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
 • zpracovávání písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost vlastníkům kulturních památek a výkonným orgánům státní památkové péče
 • další související činnosti, např. monitoring stavu památkového fondu
 • provádění odborného dohledu nad obnovou kulturních památek

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného oboru (dějiny umění/restaurování/památková péče nebo příbuzné obory)
 • základní znalosti dějin staveb, historických sídel, materiálů, konstrukcí a uměleckých řemesel
 • schopnost práce s restaurátorskými zprávami a průzkumy, stavební dokumentací
 • pokročilá znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • zodpovědnost, samostatnost, organizační a komunikační schopnost
 • trestní bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • smysl pro týmovou práci, loajalitu a diskrétnost

Výhodou:

 • praxe v památkové péči
 • znalost systému státní správy ČR a oboru památkové péče
 • znalost historických uměleckých technik, technologií a materiálů a vývoje restaurátorského oboru
 • publikační a editorská činnost

Nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 11. platová třída
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • příspěvek na stravování
 • možnost využívání pružné pracovní doby
 • volné vstupy na památkové objekty ve správě NPÚ v ČR i pro členy rodiny
 • výhodný tarif pro mobilní volání
 • možnost systematického nebo doplňkového odborného vzdělání
 • dovolenou odpovídající délce pracovního úvazku

Místo výkonu práce: Přihrádek 5, 531 16 Pardubice

Termín nástupu: dle dohody

Uchazeči zašlou:

 • motivační dopis s uvedením kontaktních údajů – telefon, email
 • strukturovaný profesní životopis s podrobným přehledem praxe
 • prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Podklady požadujeme zaslat doporučeně poštou nebo předat osobně na podatelně pracoviště do 16. 9. 2022 do 11 hod. na adresu: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Příhrádek 5, 531 16 Pardubice. Na obálce uveďte: „Výběrové řízení – památkář specialista – neotvírat“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízení bez uvedení důvodu. Pokud uchazeč neobdrží zpětnou odpověď do 1 až 3 týdnů od uzávěrky podání žádostí, je jeho žádost považována za neúspěšnou.