Uzávěrka 17. 3.

Národní památkový ústav (Loket) – konkurz (specialista/ka na historickou zeleň/památky zahradního umění a architekturu)

Publikováno 17. 2. 2022

Ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, vypisuje výběrové řízení na památkáře/ku – specialistu/ku na historickou zeleň/památky zahradního umění a architekturu; zkrácený úvazek ve výši 50 %.

Náplň práce:

  • agenda: historická zeleň a památky zahradního umění a architektury v rozsahu konzultační a vyjadřovací činnosti NPÚ; zpracovávání odborných vyjádření k historické zeleni/ památkám zahradního umění a architektury (zejména příprava písemných vyjádření pro orgány st. správy v této agendě
  • konzultační činnost s vlastníky, správci a projektanty
  • zajištění výkonu odborné památkové činnosti v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, na území Karlovarského kraje
  • odborný dohled při obnově, péči a využívání památek zahradního umění a území krajinných památkových zón a související činnosti včetně průzkumu památkového fondu, prezentace tohoto segmentu kulturního dědictví
  • další související činnosti včetně průzkumu památkového fondu a jeho prezentace

Podrobnosti