Národní památkový ústav (Karlovarský kraj) – konkurz (investiční referent/ka)

Publikováno 24. 2. 2022

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, hledá kolegu/kolegyni do Oddělení nemovitého kulturního majetku na místo investičního referenta/referentky pro Karlovarský kraj.

Náplň práce:

  • zajišťování činností investora pro jednotlivé akce obnovy na objektech
  • zajišťování výběrových řízení na zhotovitele (projekty, realizace staveb atp.)
  • zajišťování výběrových řízení na příkazníka (technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP)
  • účast na výběrových řízeních
  • příprava podkladů pro uzavírání smluvních vztahů
  • kontrola smluvních vztahů
  • příprava koncepce údržby a obnovy staveb
  • zpracovávání žádostí o vydání závazných stanovisek, oznamování havárií, oznamování stavební činnosti na Archeologický ústav atp.
  • práce v týmu při projektovém řízení akcí financovaných z dotačních titulů SMVS, EU, OPŽP, Norských fondů, IROP atp.
  • administrativa spojená se získáváním a využíváním grantů a dotací pro financování akcí

Místo výkonu práce: Valeč (Karlovarský kraj)

Podrobnosti