Uzávěrka 16. 8.

Národní muzeum v přírodě – konkurz (kurátor/ka sbírek a mobiliárních fondů – dokumentátor/ka)

Publikováno 25. 7. 2019

Národní muzeum v přírodě (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště) hledá kurátora/ku sbírek a mobiliárních fondů – dokumentátora/ku.

Pracovní náplň:
– Utváří a spravuje sbírku, samostatně zpracovává a provádí odborné práce při vedení evidence a dokumentace zejména fondů dokumentační a sbírkové fotografie, dokumentace terénních průzkumů a vědeckých výzkumů včetně jejich systémového třídění a tvorby. Sleduje a vyhodnocuje jejich technický stav.
– Pořizuje ucelené soubory evidenčních a dokumentačních záznamů ke sbírkovým předmětům, průběžně je aktualizuje, provádí katalogizaci, inventarizaci, evidenci dokumentačních a digitálních podkladů. Aplikuje v praxi nové metody a poznatky v rámci technologických vylepšení v systému fotoarchivu VMP.
– Převádí do elektronické podoby (digitalizuje) fotodokumentaci muzea a dále ji zpracovává v systému Bach – Pro Muzeum.
– Spolupracuje s dalšími útvary a odděleními VMP, především při řešení výzkumných úkolů (fotodokumentace a digitalizace), při přípravě a realizaci programů Valašského roku, výstav a expozic. Pořizuje podkladové materiály pro odbornou a propagační činnost VMP.
– Výsledky své odborné práce aplikuje prostřednictvím samostatné nebo týmové přípravy muzejních výstav, programů a publikací nebo instalací zpřístupněných památkových objektů. Aktivně se účastní odborných seminářů a konferencí.
– Řídí se ustanoveními předpisů vztahujících se ke správě sbírek – zákon č. 122/2000 Sb. a vyhláška č. 275/2000 Sb., zákon č. 71/1994 Sb. ve znění pozdějších novelizací, Badatelským řádem Valašského muzea v přírodě a Režimem zacházení se sbírkovým fondem.
Požadujeme:
– VŠ humanitního směru – muzeologie, historie, etnologie
– znalost práce na PC, znalost grafických programů a reprodukční techniky vítána
– znalost německého jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou (především angličtiny)
– trestní bezúhonnost
– komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost i schopnost týmové práce, spolehlivost, zodpovědnost
– flexibilita (pružná pracovní doba, práce o víkendech během programů Valašského roku…)
– ochota učit se novým věcem a dále se odborně vzdělávat
– řidičský průkaz skupiny B výhodou
Nabízíme:
– práci na plný úvazek, smlouva na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
– stabilitu státní příspěvkové organizace
– finanční ohodnocení dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb. v platném znění
– po zapracování osobní příplatek
– možnost dalšího profesního vzdělávání
– 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další výhody
Lhůta pro přijímání přihlášek: 16. srpna 2019 do 14 hodin
Místo a způsob podání přihlášky:
– osobně nebo doporučeným dopisem na adresu Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (rozhoduje razítko podání)
– na obálku napsat: KURÁTOR SBÍREK – NEOTVÍRAT
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Bližší informace na T 605 808 661, Zdeněk Cvikl, vedoucí Oddělení dokumentace VMP.