Uzávěrka 13. 11.

Národní knihovna ČR – konkurz (generální ředitel/ka)

Publikováno 15. 9. 2020

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výběrové řízení na nového generálního ředitele/ku Národní knihovny ČR.

Uchazeči o tuto pozici si mohou podat přihlášku do 13. listopadu 2020. Pohovory s jednotlivými přihlášenými kandidáty před výběrovou komisí se uskuteční pravděpodobně do konce roku a nový generální ředitel/ředitelka by se mohl/a ujmout funkce nejpozději k 1. 4. 2021.

V prvním kole výběrového řízení se budou posuzovat formální kritéria a náležitosti podaných přihlášek. Všichni, kdo je splní, postoupí do kola druhého, které bude sestávat z pohovoru s výběrovou komisí a představením koncepce rozvoje Národní knihovny, která by měla obsahovat 4 až 6 priorit na období příštích tří let. Výběrová komise pak předloží ministru kultury seznam maximálně tří nejlepších kandidátů a ten následně vybere vítěze. Seznam členů výběrové komise bude zveřejněn v následujících týdnech, tedy ve chvíli, kdy všichni oslovení potvrdí svou účast.

Národní knihovnu od 21. července 2020 vede Vít Richter, kterého ministr kultury Lubomír Zaorálek jmenoval hned po odvolání bývalého generálního ředitele knihovny Martina Kocandy. Vít Richter Národní knihovnu povede do doby vyhlášení vítěze tohoto výběrového řízení.

Detailní informace k VŘ na GŘ NK najdete v přiloženém inzerátu.

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK ČR