Národní galerie v Praze – konkurz (asistent/ka generálního ředitele)

Publikováno 18. 10. 2018

Národní galerie v Praze hledá vhodného kandidáta na pozici asistenta/ky kanceláře generálního
ředitele.

POPIS PRACOVNÍ POZICE
– zajištění chodu sekretariátu generálního ředitele
– administrativní agenda spojená s chodem sekretariátu
– spisová a archivační agenda interních předpisů, smluv a další související agendy
– podpora řízení formou komunikace a konsolidace dat z jednotlivých organizačních útvarů
– organizační zajišťování porad, schůzek, školení apod.
– součinnost s dalšími organizačními útvary k zajištění plynulosti oběhu interních materiálů, smluv apod.
– podpora a součinnost potřebná při zajišťování výstupů pro Ministerstvo kultury ČR
– podpora při organizaci a vyúčtování služebních cest generálního ředitele
– další úkoly dle pokynů nadřízeného

Více zde.