Uzávěrka 10. 1.

Národní galerie Praha – konkurz (kurátor/ka Sbírky starého umění – junior)

Publikováno 14. 11. 2022

Národní galerie v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici kurátora/ky Sbírky starého umění, jehož hlavní pracovní náplní je správa a odborné zpracování fondů středoevropského malířství a sochařství 14.– 16. století.

Přihláška musí obsahovat

• motivační dopis v českém a anglickém jazyce

• životopis vč. seznamu publikační, vědecko-výzkumné či výstavní činnosti v českém a anglickém jazyce

• osvědčení o jazykových znalostech

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

• prohlášení o znalosti etického kodexu kurátora (vydaný ICOM) a připravenosti se jím řídit

Podrobnosti

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete Vaše přihlášky nejpozději do 10. 1. 2023 na .