Uzávěrka 10. 9.

Národní divadlo – konkurz (tutti hráč/ka do skupiny violoncell)

Publikováno 18. 6. 2021

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na místo hráče/hráčky do skupiny violoncell v Orchestru Státní opery.

Uchazeči si připraví Koncert C Dur nebo D Dur (1. věta) J. Haydna (1. kolo).

Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány e-mailem.

Konkurz se uskuteční v pondělí 20. září 2021 od 10 hodin ve Velkém orchestrálním sále v Provozní budově SO.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem, zašlete nejpozději do 10. září 2021 na adresu