Uzávěrka 24. 1.

Národní divadlo – konkurz (produkční marketingu)

Publikováno 14. 1. 2022

Národní divadlo přijme do Oddělení marketingu Národního divadla produkční/ho. Jedná se o pozici na zástup za MD/RD.

Pracovní náplň

  • koordinace marketingového plánu Národního divadla (sledování termínů inzerce, odevzdávání podkladů, aktualizace);
  • koordinace smluv s mediálními partnery (příprava podkladů, sledování vzájemného plnění)
  • produkce mediálních kampaní v mediatypech: outdoor, print, TV, rádio, online (zajištění podkladů a jejich distribuce);
  • tisková produkce (tvorba kalkulace, zajištění výroby a distribuce tiskových materiálů);
  • zajištění eventů (zahájení sezony, zadaná představení, vánoční stánky, výstavy);
  • spolupráce při výběrových řízeních marketingu (zajištění podkladů, účast ve výběrové komisi, evidence zakázek);
  • spolupráce na přípravách mimořádných akcí Národního divadla (jubilejní události, dny otevřených dveří, tiskové konference, akce pro partnery);
  • administrativní činnost (vystavování a evidence objednávek, zajištění oběhu a evidence smluv, evidence docházky, archivování fotodokumentace reklamních kampaní).

Podrobnosti