Uzávěrka 31. 1.

Národní divadlo Brno – konkurz (vedoucí Oddělení ekonomiky/správce rozpočtu)

Publikováno 11. 1. 2019

Hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici vedoucí (vedoucího) Oddělení ekonomiky/správce (správkyně) rozpočtu.

Datum nástupu: 1. 3. 2019

Pracovní úvazek: 1,00

Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění (zařazení ve 12. platové třídě, tarifní plat v závislosti na délce započitatelné praxe).

Náplň práce

 • sestavování, kontrola a úprava finančního plánu a rozpočtu NdB
 • spolupráce na finančním řízení NdB
 • sledování a přehledy čerpání finančních prostředků
 • sledování a vyhodnocování plánu investic a plánu FKSP
 • příprava měsíčního reportingu, zpracování analýz
 • spolupráce při tvorbě žádostí o poskytnutí dotací, metodický a finanční dohled nad rozpočty grantů, dotací a mimořádných dotací vč. vyúčtování
 • spolupráce na zpracování a komunikaci finanční agendy ke zřizovateli, resp. orgánům veřejné správy
 • součinnost při sestavování pravidelné měsíční a roční uzávěrky
 • zajišťování ekonomických agend včetně ekonomických rozborů a výstupů
 • schvalování výdajů NdB v rámci funkce správce rozpočtu
 • součinnost kontrolám realizovaných v NdB
 • průběžné sledování legislativy potřebné k výkonu práce

Požadujeme

 • VŠ vzdělání v ekonomickém nebo příbuzném oboru
 • min. 3 roky praxe na obdobné pozici, zkušenost s tvorbou rozpočtu, se zdroji dat a vyhodnocováním
 • znalost účetních principů, základní znalost zákona o DPH a zákona o dani z příjmů
 • dobrá znalost metodiky, především pro potřeby finančního řízení a kontroly
 • výborná znalost práce s MS Excel, znalost kontingenčních tabulek výhodou
 • samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost, analytické myšlení,trestní bezúhonnost

Dále výhodou

 • praxe v příspěvkové organizaci a znalost anglického jazyka

Nabízíme:

 • zajímavé umělecké a kreativní prostředí v centru města Brna
 • každodenní kontakt s vrcholnými uměleckými osobnostmi
 • služební mobilní telefon a notebook
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování a další firemní benefity

Případné zájemce prosíme o zaslání motivačního dopisu a profesního životopisu do 31. 1. 2019 na E

Výběrové řízení proběhne v průběhu měsíce února a budou do něj pozváni vybraní uchazeči z 1. (neveřejného) kola.

Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů:

 1. Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p. o., Dvořákova 11, 657 70 Brno;  IČO 00094820.
 1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce.
 1. Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.
 1. Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.
 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo na základě Vašeho souhlasu ponechány po dobu 1 roku pro Vaše oslovení v budoucnu, pokud se objeví další vhodná pracovní pozice v NdB.