Uzávěrka 22. 10.

Národní divadlo Brno – konkurz (hráč/ka II. harfy)

Publikováno 6. 9. 2021

Ředitel Národního divadla Brno vypisuje konkurz do operního orchestru na místo hráče/hráčky II. harfy.

Zástup za MD, úvazek 0,75.

Konkurz se koná 27. října 2021 v 11 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova 7, Brno.

Povinné skladby ke konkurzu:
G. F. Haendel: Koncert pro harfu B-dur 1. věta, op. 4/6 HWV 294, dále koncertní skladba dle vlastního výběru z období romantismu až impresionismu.

Orchestrální party:
G. Puccini: Bohéma č. 5 – 8 z 1. jednání, A. Dvořák: Rusalka 1. a 2. kadence z 1. jednání,
G. Verdi: Nabucco č. 4 – 5 z 1. jednání, part II. harfy,
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero – kadence z 2. jednání, Evžen Oněgin č. 1 z 1. jednání.

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.

Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky e-mailem. Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 22. října 2021 elektronicky na e-mail

Kontaktní osoba:

zástup za MD, úvazek 0,75

konaný dne: 27. října 2021 v 11.00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno

povinné skladby ke konkurzu:
G. F. Haendel: Koncert pro harfu B-dur 1. věta, op. 4/6 HWV 294, dále koncertní skladba dle vlastního výběru z období romantismu až impresionismu

orchestrální party:
G. Puccini: Bohéma č. 5 – 8 z 1. jednání, A. Dvořák: Rusalka 1. a 2. kadence z 1. jednání,
G. Verdi: Nabucco č. 4 – 5 z 1. jednání, part II. harfy,
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero – kadence z 2. jednání, Evžen Oněgin č. 1 z 1. jednání,

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.

Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky emailem.
Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 22. října 2021 elektronicky na email .