Uzávěrka 31. 5.

Národní divadlo Brno – konkurz (členové orchestru)

Publikováno 8. 4. 2019

Jedná se o hráče na trombon, lesní roh a koncertního mistra violoncell.

Hráč 1. trombonu do orchestru opery NdB
Konkurz se koná 13. 6. 2019  v 11.00
Více informací: www.ndbrno.cz/o-divadle/hrac-1-trombonu-do-orchestru-opery-ndb

Hráč III. lesního rohu s povinností I. do orchestru opery NdB
Konkurz se koná 31. 5. 2019 v 11.00
Více informací: www.ndbrno.cz/o-divadle/hrac-iii-lesniho-rohu-s-povinnosti-i-do-orchestru-opery

Koncertní mistr violoncell do orchestru opery NdB
Konkurz se koná 13. 5. 2019 v 11.00
Více informací: www.ndbrno.cz/o-divadle/koncertni-mistr-violoncell-orchestru-opery-ndb