Národné osvetové centrum (Bratislava) – konkurz (knihovník/ce)

Publikováno 5. 4. 2023

Hľadáme knihovníka/knihovníčku na plný úväzok s nástupom od 1. 6. 2023.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • komplexne zabezpečuje odborné spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie knižného fondu,
  • spravuje knižný fond v informačných systémoch a databázach v súlade so zásadami, postupmi a metódami budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov,
  • komplexne zabezpečuje knižnično-informačné a výpožičné služby pre verejnosť,
  • vyberá a dopĺňa knižný fond,
  • poskytuje odbornú metodickú, konzultačnú a poradenskú pomoc verejnosti,
  • tvorivo využíva, prezentuje a popularizuje knižný fond v súlade s dostupnými technologickými možnosťami pre zabezpečenie propagácie, ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva,
  • publikuje odborné články týkajúce sa oblasti knižného fondu,
  • rozvíja spoluprácu s inými špeciálnymi knižnicami v rámci SR,
  • vykonáva ďalšie súvisiace pracovné úlohy v rozsahu svojej odbornosti a pracovnej pozície.

Podrobnosti