Uzávěrka 1. 4.

Náprstkovo muzeum – konkurz (dokumentátor ve Sbírkovém oddělení)

Publikováno 15. 2. 2019

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice dokumentátor ve Sbírkovém oddělení.

Místo výkonu práce: Národní muzeum – Betlémské náměstí 1, Praha 1

Nástup od 1. 4. 2019 nebo dle dohody

Požadavky pro výkon práce:
– VŠ vzdělání  odborného ( historie, dějiny umění, muzeologie) nebo právního směru
– znalost anglického jazyka slovem i písmem,
– uživatelská znalost práce s PC (Office, grafické programy)
– odpovědný přístup, samostatnost, systematičnost a pečlivost
– výhodou: znalost muzejních standardů
– trestní bezúhonnost.

Upřesňující informace:
Pracovní náplň:
– zpracování a verifikování správnosti smluv, uzavíraných v souvislosti s pohybem sbírkových předmětů (smlouvy o výpůjčkách, svěření a přesunu sbírkových předmětů);  evidence těchto dokumentů,
– kontrola správnosti a úplnosti majetkoprávních dokumentů k nabývání a vyřazování sbírkových předmětů v příslušné podpírce,
– spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech, rešeršní a informační služby,
– tvorba a doplňování evidence sbírkových předmětů, práce s databázemi,
– koordinace hlášení aktualizací CES,
– příprava podkladů pro zpřístupňování sbírkových fondů,
– kontrola a koordinace způsobu a stavu ukládání sbírek a dodržování depozitárního režimu v přidělených depozitárních prostorách.

Nabízíme:
– pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce,
– celý pracovní úvazek (40 hodin týdně),
– zázemí významné kulturní instituce se sídlem v centru Prahy.

Odměňování:
V platové třídě 12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín pro podání přihlášky: 15. 3. 2019

Přihlášky zasílejte na E , zprávu označte v předmětu „Výběrové řízení – dokumentátor v NpM“. Neúplné přihlášky budou vyřazeny.

Způsob zpracování přihlášky:
Motivační dopis
Profesní životopis

Kontakt: Eva Dittertová, ředitelka NpM, T 224 497 528, E

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.

Odesláním životopisu udělujete Národnímu muzeu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Váš souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.