Nakladatelství Alferia – konkurz (redaktor/ka)

Publikováno 15. 12. 2022

GRADA Publishing, a. s., vypisuje výběrové řízení na pozici redaktora/ky Alferie, zaměřující se na literaturu osobního rozvoje a poznání.

Ve své nové funkci se budete podílet na obchodním, marketingovém i organizačním rozvoji redakce Alferia zaměřené na literaturu poznání, osobního rozvoje a spirituality, www.alferia.cz.

Budete se podílet na rozvoji a budování značky a mít zodpovědnost za výrobu knih. Budete koordinovat práce na knižních publikacích, vést a dohlížet nad prací autorů, externích spolupracovníků, grafiků, redaktorů, lamačů a tiskáren tak, aby byla zajištěna včasná výroba kvalitních knih. Budete se podílet na edičním plánu, navrhovat vhodné tuzemské autory, témata, knihy k překladu a budete zajišťovat administrativní podporu redakce.

Podrobnosti