Uzávěrka 30. 1.

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund – konkurz (tajemník/tajemnice)

Publikováno 16. 1. 2019

Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund hledá kandidáta na pozici tajemníka/tajemnice na poloviční úvazek.

Mezi hlavní cíle fondu patří podpora pozitivní prezentace města Prahy v zahraničí prostřednictvím filmové a televizní tvorby, přilákání filmových a televizních projektů s marketingovým potenciálem a jejich využití k propagaci Prahy, profilování města jako film-friendly destinace.

Pracovní náplň:
• Komplexní organizační a administrativní zajištění chodu nadačního fondu
• Podpora správní rady a dozorčí rady – organizace jednání, zápisy, plnění dle jednotlivých usnesení
• Komunikace s žadateli a příjemci nadačních příspěvků, poskytování konzultací
• Administrace výzev a nadačních příspěvků – příprava podkladů pro výzvy, příjem a kontrola žádostí, příprava podkladů pro správní radu, příprava rozhodnutí, smluv, kontrola plnění a vyúčtování
• Komunikace s magistrátem hlavního města Prahy a Prague City Tourism, zajištění a příprava podkladů pro marketingové využití na straně města
• Správa a další rozvoj webových stránek fondu a sociálních sítí včetně aktivní tvorby obsahu
• Příprava a tvorba textů, např. tiskových zpráv, článků na web

Požadujeme:
• Organizační, administrační a manažerské schopnosti
• Komunikační a prezentační dovednosti
• Aktivní znalost angličtiny slovem a písmem
• Samostatnost, systematičnost, iniciativnost, flexibilitu, orientaci na výsledky
• Znalost práce na PC (internet, MS Office, administrace webových stránek)
• Zkušenosti s tvorbou textu (v českém jazyce)
Výhodou
• Orientace v právních textech, právní či ekonomické vzdělání
• Zkušenosti v oblasti dotačních programů
• Orientace v audiovizuálním sektoru
• Znalost základních principů marketingu

Nabízíme:
• Zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
• Časovou flexibilitu
• Prostor pro vlastní iniciativu a podněty
• Nástup v nejbližším možném termínu
• Práci v rozsahu polovičního úvazku na dobu neurčitou

Strukturovaný životopis a krátký motivační dopis zašlete do 30. ledna 2019 na E .