Nadace Proměny Karla Komárka – konkurz (teamleader/teamleadryně projektového týmu)

Publikováno 12. 1. 2023

Měníme veřejný prostor pro lepší život ve městech. Podporujeme proměny konkrétních míst, a přitom pomáháme měnit uvažování lidí. Přispíváme k tomu, aby se dobře řešený a příjemný veřejný prostor stal přirozenou součástí života ve městech.

Víme, že se změnami je třeba začít u lidí, kteří takové prostředí utvářejí.

Pro náš projektový tým hledáme kreativního a inspirativního leadera, který bude vést naše stávající i nové projekty zaměřené na proměny a rozvoj veřejného prostoru ve městech a realizaci obnov a školních zahrad a bude se podílet na rozvoji strategie nadačních programů. Jeho rolí bude také inspirativní předávání zkušeností a vedení i motivování týmu projektových manažerů.

Podrobnosti