Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 – konkurz (kreativní manažer/ka)

Publikováno 27. 2. 2020

Nadace Dagmar a Václava Havlových má poměrně široký záběr činnosti a zájmů. Prioritně se orientuje na počiny v oblasti kulturní a na pomoc v oblasti zdravotnické. Rovněž iniciuje nejrůznější projekty zabývající se péčí o lidská práva doma i ve světě.

V neposlední řadě reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace se zaměřuje ve svých snahách a cílech – v duchu svého názvu – především do budoucnosti, aniž by však pomíjela některé palčivé problémy současnosti. Činnost Nadace má svůj hluboký smysl, protože podpora toho, co se zhodnotí teprve časem, co má rys průkopnictví a vizionářství, je společností často vnímáno jako něco zatím nedůležitého a okrajového, jako něco, co má ještě čas a není třeba se tím zabývat. Nadace se snaží této „krátkozrakosti“ svými projekty čelit a napravovat ji. V tom je také její poslání a nezastupitelné místo.

Kreativní manažer

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 hledá kreativního manažera se zaměřením na charitativní projekty, který do své práce umí vložit odhodlání a osobní zaujetí. Uvítáme kolegu, který si s respektem ke jménu a odkazu Nadace umí poradit s marketingovými strategiemi a projektovým řízením, hovoří plynně anglicky, perfektně ovládá PC, znalost PR a práci se sociálními sítěmi a je platným týmovým hráčem.

Vaše CV a motivační dopis zasílejte prostřednictvím tohoto formuláře.