Uzávěrka 20. 3.

Muzeum ve Šlapanicích – konkurz (průvodce/průvodkyně)

Publikováno 16. 2. 2022

Ředitel Muzea Brněnska vyhlašuje výběrové řízení na místo průvodce/průvodkyně.

Charakteristika místa:

 • průvodcovské a lektorské služby v Muzeu ve Šlapanicích, včetně zajišťování prodeje vstupenek a suvenýrů (obsluha pokladny, související administrativa: měsíční výkazy návštěvnosti a uzávěrky)
 • důležitou součástí pracovní náplně je spolupráce na přípravě edukačních programů pro děti a mládež a jejich praktická realizace se školními kolektivy

Podmínky výběrového řízení:

 • VŠ vzdělání (min Bc.)
 • dobré organizační a komunikační schopnosti; schopnost samostatné i týmové práce; kreativita; flexibilita; odpovědnost
 • zkušenosti s prací s dětmi vítány
 • minimálně základní uživatelská znalost práce na PC
 • aktivní znalost Aj nebo Nj vítána

Platové podmínky: řídí se zákoníkem práce a NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; v platném znění 5. platová třída/12. platový stupeň (prac. úvazek 1,0), po třech měsících možno získat osobní ohodnocení;

Pracovní týden: středa–neděle

Předpokládaný termín nástupu: květen 2022

Místo výkonu práce: Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, Šlapanice

Přihlášky včetně požadovaných příloh uchazeči mohou zaslat poštou, e-mailem nebo osobně předat nejpozději do 20. března 2022 na adresu:

Mgr. Martina Krajíčková
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Muzeum ve Šlapanicích
Masarykovo nám. 18
664 51 Šlapanice,

nebo e-mailem na adresu .

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) odborných znalostech a dovednostech;
 • stručný motivační dopis;
 • stručný bodový nástin scénáře edukačního programu (maximální rozsah scénáře A4) téma: Velikonoce; cílová skupina: MŠ; rozsah: 40 min;
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souhlas s prověřením referencí (ke stažení v příloze).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.