Uzávěrka 15. 3.

Muzeum v přírodě Rymice – konkurz (archeolog/kurátor)

Publikováno 24. 2. 2022

Muzeum Kroměřížska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa archeologa, kurátora sbírkových fondů.

Pracovní náplň:

  • tvorba sbírky a správa mobiliárního fondu – archeologie
  • provádění archeologických výzkumných prací, zajišťovacích a záchranných výzkumů a dohledů
  • zpracování nálezových zpráv
  • příprava a realizace výstav a expozic (tvorba scénáře, příprava textových a obrazových podkladů, instalace)
  • odborná činnost (účast na konferencích, přednáškách, publikační činnost)
  • spolupráce při tvorbě a realizaci doprovodných akcí a programů pro školy a veřejnost

Podrobnosti