Muzeum romské kultury – konkurz (vedoucí PR)

Publikováno 8. 11. 2018

Muzeum romské kultury v Brně vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho PR oddělení.

Tiskový mluvčí muzea, hlavní zodpovědnost za propagaci muzea, marketingovou komunikaci, organizace akcí pro veřejnost, projektové řízení a dotace, komunikace s třetími stranami, PR, administrace zahraničního projektu, budování jednotné vizuální identity muzea a posilování prestiže instituce.

Více informací na www.rommuz.cz/o-muzeu/volna-mista/