Uzávěrka 15. 2.

Muzeum romské kultury – konkurz (hlavní účetní)

Publikováno 27. 1. 2023

Muzeum romské kultury nabízí pozici hlavní účetní/ho.

Forma úvazku: pracovní poměr; úvazek 1,0

Nástup: nejlépe ihned, nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Brno

Platová třída: 11, dle platných tabulek státní správy

Jaké budou Vaše hlavní úkoly:

 • zodpovědnost za samostatné účtování všech účetních operací do účetních knih v souladu s platnými předpisy pro příspěvkové organizace, účetními standardy a vnitřními předpisy muzea
 • zodpovědnost za organizační vedení účtárny
 • zabezpečení veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictví, práce nad daty účetních závěrek včetně Pomocného anal. přehledu (PaP) pro monitorování veřejných financí
 • zodpovědnost za komplexní vedení účetnictví a zpětná kontrola, stanovování metodiky účetnictví, způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, získávání údajů pro monitoring veř. financí, uspořádání a obsahové vymezení položek závěrek

Jak si Vás představujeme:

 • SŠ, VŠ vzdělání, praxe na obdobné pozici nejméně prokazatelně 3 roky, samostatnost v rozhodování, týmová práce, kladné přijmutí zodpovědnosti, zkušenost s vedením týmu účetních

Na co se můžete těšit?

 • úvazek 1,00
 • pružná pracovní doba, možno čerpat náhradní volno
 • kancelář blízko centra města,
 • benefity, příspěvek na stravování financovaný z fondu FKSP
 • plat dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • práce v ojedinělé instituci, jejíž význam ve společnosti stále narůstá
 • stabilitu státní příspěvkové organizace

Přihlášku do výběrového řízení zašlete písemně do 15. 2. 2023 na adresu ; do předmětu zprávy napište „Výběrové řízení – hlavní účetní“. Součástí písemné přihlášky musí být strukturovaný životopis s kontaktními údaji. K ústnímu pohovoru budou pozvaní jen vybraní uchazeči.