Uzávěrka 28. 11.

Muzeum regionu Boskovicka – konkurz (správce/správkyně objektů židovské čtvrti)

Publikováno 6. 10. 2022

Muzeum regionu Boskovicka vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce/správkyně objektů židovské čtvrti.

Pracovní náplň:

  • technické a organizační zajištění provozu objektů židovského obecního domu (Bílkova 7, Boskovice) a synagogy
  • spolupráce při přípravě výstav, akcí, včetně pořizování fotodokumentace
  • organizace a zajištění průvodcovských služeb v češtině a angličtině
  • zajištění propagační činnosti objektů v židovské čtvrti
  • spolupráce na propagaci muzea prostřednictvím soc. sítí a web. stránek muzea
  • spolupráce při dalších aktivitách a projektech muzea

Podrobnosti