Uzávěrka 28. 2.

Muzeum města Brna – konkurz (edukátor/ka v kultuře)

Publikováno 10. 2. 2022

Muzeum města Brna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice edukátora/ky v kultuře.

Náplň práce:

  • Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování.
  • Příprava a tvorba didaktických materiálů k expozicím, výstavám, muzejně edukačním programům.
  • Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny a návštěvníky se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • Komunikace se školami a dalšími návštěvnickými skupinami.
  • Spolupráce na přípravě podkladů a edukačních aktivit na kulturní akce muzea, příměstské tábory a účast na nich.

Podrobnosti