Uzávěrka 20. 3.

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (Bratislava) – konkurz (kurátor/ka)

Publikováno 28. 2. 2023

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum Slovenského národného múza s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku.

Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Múzeum sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici 18 v Bratislave.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • tvorba zbierok
  • výskum
  • odborné spracúvanie a sprístupňovanie múzejných zbierok
  • odborná príprava a realizácia výstav

Podrobnosti