Uzávěrka 16. 9.

Muzeum Komenského v Přerově – konkurz (konzervátor/restaurátor)

Publikováno 18. 8. 2022

Muzeum Komenského v Přerově vyhlašuje výběrové řízení na pozici konzervátora/restaurátora.

Místo výkonu práce: Přerov
Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2023 (nebo dříve dle dohody)
Pracovní úvazek: 1,0 (pracovní poměr na dobu neurčitou, 3 měsíce zkušební doba)
Funkce: 2.04.10 konzervátor, 2.04.08 restaurátor
Zařazení: 9. platová třída
Pracovní doba: 8 h

Popis práce:

  • Průběžná konzervace sbírkových předmětů z oblasti své specializace (papír/malba)
  • Přednostní konzervace předmětů určených do krátkodobých výstav
  • Zajištění nákupu materiálu nutných pro činnost konzervátorské dílny (dle aktuální potřeby) se souhlasem vedoucího
  • Samostatný průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a konzervování předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic
  • Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání pokynů pro další nakládání s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv
  • Výpomoc při přípravě výstav a dalších projektů dle specializace a pokynu vedoucího
  • Spolupráce na dalších muzejních akcích a činnostech podle pokynu vedoucího či ředitele

Podrobnosti