Muzeum hlavního města Prahy – konkurz (produkce a koordinace akcí pro veřejnost Centra památek moderní architektury)

Publikováno 23. 6. 2022

Muzeum hlavního města Prahy hledá do svých řad kolegyni/kolegu, která/ý bude zajišťovat produkci a koordinaci akcí pro veřejnost oddělení Centra památek moderní architektury (CPMA), které zahrnuje Müllerovu vilu, Rothmayerovu vilu a Studijní centrum Norbertov.

Co budete dělat?

 • Zajišťovat produkční práce při přípravě a realizaci výstav, publikací, přednášek a jiných doprovodných aktivit CPMA.
 • Vypracovávat rozpočty jednotlivých akcí, ve spolupráci s vedoucí CPMA, a budete za jejich naplnění a dodržení zodpovědný/á.
 • Spoluvytvářet koncepci akcí pro veřejnost (v souladu s celkovou koncepcí muzea pro práci s veřejností).
 • Spolupracovat s vedoucí CPMA na přípravě, rozvoji a realizaci forem a metod komunikace a práce s veřejností.
 • Spolupracovat na propagačních a marketingových akcích v součinnosti s dalšími úseky muzea.
 • Zajišťovat editorské a produkční práce při přípravě publikací a tištěných materiálů.
 • Připravovat a organizovat pedagogické programy pro veřejnost a školy.
 • Organizovat žákovské a studentské prohlídky, programy, dílny a semináře.
 • Organizovat workshopy, tvořivé dílny a exkurze.
 • Vést projektové týmy jednotlivých akcí, jednat s externími dodavateli, dohlížet na jejich činnost.
 • Spolupracovat s dobrovolníky.
 • Archivovat monitoring akcí.
 • Provádět běžnou administrativní podporu akcí a projektů CPMA pro veřejnost (zápisy z porad, protokoly, tvorba objednávek, příprava zadávací dokumentace k veřejným zakázkám).

Podrobnosti