Múzeum Bojnice (Slovensko) – konkurz (historik/čka umenia)

Publikováno 18. 1. 2023

Múzeum Bojnice je špecializovaným múzeom Slovenského národného múzea (SNM), príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborná práca so zbierkami, tvorba koncepcie zbierkotvornej činnosti, metodické usmerňovanie, výskum, odborné spracúvanie a vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, publikačná činnosť, odborná príprava a realizácia výstav a expozícií múzea, spolupráca na príprave podujatí v múzeu…