Uzávěrka 9. 12.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – konkurz (ekonom/ka)

Publikováno 24. 11. 2022

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ekonom/ekonomka.

Náplň práce:

  • Řízení ekonomické činnosti muzea
  • Vedení účetnictví včetně zpracování účetní závěrky a účetního výkaznictví, zastupování účetní v době nepřítomnosti
  • Komunikace se zřizovatelem, jednání s daňovým poradcem
  • Reporting, analýzy, tvorba směrnic, statistika, odpovědnost za PAP
  • Tvorba kalkulací, sledování a vyhodnocení dotačních titulů a investičních záměrů z hlediska účetního a finančního
  • Vedení majetkové agendy včetně účtování, řízení inventarizace
  • Účtování skladové evidence
  • Tvorba rozpočtu a sledování jeho plnění

Podrobnosti