Uzávěrka 26. 8.

Moravskoslezský kraj – konkurz (referent/ka pro kulturu a projekty)

Publikováno 23. 8. 2022

Na Oddělení kultury a projektů Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje hledáme kolegu/kolegyni do našeho týmu.

Co má referent/ka pro kulturu a projekty na starosti:

  • Koordinuje přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování
  • Provádí posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů obnovy kulturních institucí a programů pro potřeby kraje
  • Účastní se práce v projektovém týmu při přípravě a realizaci krajských projektů obnovy kulturních institucí a jednotlivé části projektů samostatně nebo ve spolupráci realizuje
  • Zajišťuje agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků v oblasti kultury
  • Vykonává agendu vztahující se k příspěvkovým organizacím zřizovaným Moravskoslezským krajem v oblasti kultury vymezenou zřizovacími listinami a Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím

Podrobnosti