Moravskoslezský kraj – konkurz (koordinátor/ka projektů v oblasti kultury)

Publikováno 23. 6. 2022

Požadované vzdělání: VŠ (zaměření ekonomické, případně jiné zaměření při prokázání praxe v oblasti řízení projektů), administrace dotací a kontroly čerpání a užití finančních prostředků.

Charakteristika vykonávané práce:

Koordinuje přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování. Provádí posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů obnovy kulturních institucí a programů pro potřeby kraje. Účastní se práce v projektovém týmu při přípravě a realizaci krajských projektů obnovy kulturních institucí a jednotlivé části projektů samostatně nebo ve spolupráci realizuje. Zajišťuje agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků v oblasti kultury. Kontroluje čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků v oblasti kultury. Vykonává agendu vztahující se k příspěvkovým organizacím zřizovaným Moravskoslezským krajem v oblasti kultury vymezenou zřizovacími listinami a Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Podrobnosti