Moravské divadlo Olomouc – konkurz (1. hoboj)

Publikováno 28. 1. 2022

Ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš a umělecký šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc Miloslav Oswald vypisují konkurz na obsazení místa 1. hoboj.

Úvazek 1,0 (s nástupem od nové sezony v srpnu 2022)

Podmínky:

  • W. A. Mozart: Koncert C dur pro hoboj (1. a 2. věta)
  • hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: čtvrtek 14. dubna 2022 od 10 hod. v MDO

Přihlášku a stručný životopis zašlete do 7. 4. 2022 na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc nebo elektronicky na adresu: