Moravská zemská knihovna – konkurz (projektový administrátor/ka)

Publikováno 31. 10. 2019

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace. MZK je druhou největší knihovnou v České republice.

Popis práce:

Hlavní pracovní náplní bude výběr (ve spolupráci s odbornými pracovníky) a příprava projektových žádostí do různých typů výzev, řízení, koordinace a zejména administrace projektů:

· příprava, psaní a kompletace projektových žádostí, koordinace partnerů při přípravě projektů

· aktivní zajišťování nezbytných náležitostí projektových žádostí pro různé typy výzev (MK ČR, MŠMT ČR, GA ČR, EU projekty)

· koordinace, řízení a administrace projektů (včetně hlídání termínů), zejména velkých multioborových projektů vyžadujících profesionální projektové řízení

· spolupráce s projektovým ekonomem při tvorbě vyúčtování/reportů

Předpoklady pro výkon funkce:

· ukončené vysokoškolské vzdělání

· zkušenost s přípravou a realizací projektů (výzvy MK ČR, MŠMT ČR, GA ČR, evropské strukturální fondy)

· aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem

· orientace v problematice příspěvkových organizací výhodou

· schopnost systematické práce, pečlivost a výborné komunikační a prezentační schopnosti

· doporučení z předchozího zaměstnání výhodou

Nabízíme:

· pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností dalšího prodloužení,

· plat v 11. platové třídě dle NV č. 341/2017 Sb.,

· úvazek celý, tj. 40 hod./týdně

· 5 týdnů dovolené (za rok)

· zaměstnanecké benefity (stravenky, po roce trvání pracovního poměru sick days)

Místo výkonu práce: Brno

Nástup: začátek roku 2020 (případně po domluvě)

Materiály nutné pro zařazení do výběrového řízení:

1. přihláška (forma není určená) obsahující: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, telefon, e-mail

2. stručný motivační dopis

3. strukturovaný životopis

4. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

5. písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Výše uvedené materiály zasílejte poštou, s datem odeslání nejpozději 29. 11. 2019, na adresu: Eva Mitášová, Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Obálku označte heslem: „VŘ – projekt. admin.“

Případné dotazy zodpoví vedoucí Odboru projektového programování Soňa Šinclová (kontakt na webu MZK).

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti.