Moravská zemská knihovna – konkurz (bibliograf/ka)

Publikováno 25. 4. 2019

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace. MZK je druhou největší knihovnou v České republice.

Charakteristika pozice:

– práce na projektu NAKI II Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách 1989–2020

– tvorba bibliografických záznamů v knihovním systému

– příprava tištěných zejména tematických bibliografií

– publikační činnost

Požadavky:

– VŠ vzdělání v oboru knihovnictví, případně jazykověda, historie, literární věda

– vědecká činnost

– práce v knihovním systému (systém Aleph výhodou)

– dobrý písemný projev a komunikační schopnosti

– zodpovědnost, spolehlivost, organizační schopnosti

– zájem o danou problematiku, ochota se vzdělávat

– časová flexibilita

– schopnost samostatné i týmové práce

– odpovídající jazykové kompetence

Nabízíme:

– přátelské prostředí

– pružnou pracovní dobu

– 5 týdnů dovolené

– 3 dny sick days (po roce trvání pracovního poměru)

– stravenky

Pracoviště: Brno, Kounicova 65a

Předpokládaný nástup: I. pololetí 2019

Pracovní poměr: pracovní smlouva na dobu určitou (s možností dalšího prodloužení)

Pracovní úvazek: celý, tj. 40 hodin týdně

Platové zařazení: 11. platová třída (dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění p. p.), motivační složka platu (osobní příplatek)

Požadované materiály pro zařazení do výběrového řízení:

1. Přihláška (forma není předepsána) obsahující: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje (telefonní spojení, e-mailová adresa), datum a podpis

2. Motivační dopis

3. Strukturovaný životopis včetně seznamu publikační činnosti (posledních 5 let) a seznamu řešených grantů

4. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

5. Souhlas s poskytováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., výhradně pro potřeby výběrového řízení

6. Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Materiály do výběrového řízení, prosím, odešlete nejpozději 30. dubna 2019 na adresu:

Eva Mitášová, Personální referát

Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a, 601 87 Brno

Obálku označte heslem: VŘ – Bibliograf

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti a kandidátky.