Uzávěrka 15. 3.

Moravská galerie – konkurz (tiskový/á mluvčí)

Publikováno 22. 2. 2022

Moravská galerie v Brně přijme posilu do svého týmu na pozici tiskový/á mluvčí.

Charakteristika pozice

 • Zodpovědnost za přípravu a průběh mediálních kampaní v závislosti na charakteru propagovaného projektu
 • Vystupování jménem MG v médiích, domlouvání konkrétních výstupů pro tisk, rádia, televize atd.
 • Komunikace s novináři, udržování dobrého vztahu s novináři na základě osobních kontaktů, nabízení materiálu pro vlastní články a pořady jednotlivým redakcím
 • Získávání mediálních partnerů a zodpovědnost za uzavírání a plnění smluv o mediálních partnerstvích
 • Aktivní vyhledávání mediálních kanálů vhodných k propagaci MG
 • Tvorba a udržovaní kvalitního seznamu novinářů
 • Příprava tiskových zpráv, rozesílání tiskových zpráv médiím
 • Příprava tiskových konferencí, zodpovědnost za průběh tiskových konferencí
 • Dohlížení nad podobou textů, kterými se MG prezentuje na veřejnosti (úroveň, jazykový styl, grafická úprava)
 • Vyhodnocování mediálních kampaní a jejich účinnosti
 • Podílení se na tvorbě internetových stránek MG, zodpovědnost za prezentaci materiálů určených pro média na webu MG
 • Podílení se na prezentaci MG na sociálních sítích, zodpovědnost za prezentaci mediálních výstupů MG na sociálních sítích
 • Zodpovědnost za přípravu textů pro tiskoviny, letáky a další propagační materiály MG
 • Tvorba dalších textových podkladů souvisejících s činností MG
 • Poskytování vizuálních podkladů médiím (foto, video), zodpovědnost za kvalitu a úroveň vizuálních materiálů, kterými se MG prezentuje v médiích a na veřejnosti
 • Pomoc při přípravě a realizaci projektů, kampaní a fundrasingu, pomoc při přípravě akcí, jejich mediální zajištění, pomoc při hledání fundrasingových strategií
 • Podílení se na přípravě a realizaci propagačních kampaní výstav a akcí MG
 • Podílení se na administrativě oddělení marketingu (vyřizování smluv, objednávek, faktur, vyúčtování, reportování atd.)

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Kultura vystupování a schopnost vstřícného jednání s lidmi
 • Dobrý přehled o tištěných, online, rozhlasových a televizních médiích
 • Přehled o dění ve výtvarném umění a designu
 • Schopnost týmové i samostatné práce
 • Schopnost efektivního plánování času
 • Asertivita, operativnost a flexibilita
 • Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • Praxe v médiích či v kulturní sféře výhodou
 • Znalost AJ slovem i písmem
 • Občanská bezúhonnost

Nabízíme

 • Plný pracovní úvazek
 • Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Zázemí významné kulturní instituce
 • Příspěvek na stravování, služební telefon
 • 5 týdnů dovolené

Termín nástupu: březen 2022

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • Věk minimálně 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • Náležitost přihlášky
 • Strukturovaný životopis s fotografií
 • Motivační dopis
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášku zašlete do 1. 3. 2022 (pozn. Culturenetu: datum uzávěrky bylo posunuto do 15. 3. 2022), a to elektronicky na adresu  nebo písemně na adresu Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno.