Uzávěrka 26. 4.

MK ČR – konkurz (Samostatné oddělení autorského práva)

Publikováno 20. 4. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady č. 121 v Samostatném oddělení autorského práva.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • zaměstnanec vede správní řízení a připravuje rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv a o dalších věcech v oblasti kolektivní správy práv vyplývajících z kompetence Ministerstva kultury v autorskoprávní oblasti;
  • analyzuje výkladové a aplikační problémy unijní a mezinárodní autorskoprávní ochrany ve vazbě na legislativu ČR;
  • zpracovává a projednává stanoviska k vládním a unijním materiálům týkajících se autorského práva;
  • účastní se jednání orgánů Úřadu EU pro duševní vlastnictví a pracovních orgánů Evropské unie;
  • zpracovává stanoviska v rámci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a v rámci dotazů v gesci samostatného oddělení autorského práva;
  • zpracovává podklady pro Zprávy RIA k legislativním návrhům Ministerstva kultury v autorskoprávní oblasti.

Podrobnosti