Požadavky na výkon funkce:

  • středoškolské vzdělání v oblasti kulturního managementu, knihovnictví, kulturologie nebo v příbuzných oborech; event. ekonomické vzdělání s praxí v podobném zařízení,
  • znalost principů ekonomického fungování příspěvkové organizace a právních předpisů vztahujících se k řízení těchto organizací v oblasti kultury,
  • znalost v oblasti zadávání veřejných zakázek a orientace, popř. praktické zkušenost v oblasti dotační politiky státu a Evropské unie a dalších subjektů výhodou,
  • minimálně 3 roky praxe v oboru,
  • organizační schopnosti, praxe v řízení většího pracovního útvaru minimálně 3 roky,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • znalost práce na PC (MS Office, internet…) a orientace v oblasti knihovních software.

Více zde.